Školní řád

1. V sychravých dnech chodí žák do školy proto, aby si odpočinul a seznámil se s novými anekdotami.

2. Do školy chodí kdy chce, nejlépe ve vyučování.

3. Vstoupí-li do třídy ředitel nebo jiná povolaná osoba, pozdraví lehkým kývnutím hlavy a sundá nohy ze stolu.

4. Ze třídy odchází libovolně.

5. Při vyučování leží na lavici, nehraje-li ovšem karty.

6. Není-li spokojen s výsledkem a známkou, dá to najevo hlasitými výkřiky, nehvízdá však prsty, aby nevzbudil spící spolužáky.

7. Osoby, které potká, pozdraví hlasitým čau. Zásadně se nepřezouvá.

8. Je-li žák podrážděn, předseda třídy včas upozorní učitele, aby žáka dále nedráždil.

9. Ignoruje všechny učitele, ale nemlátí je, když tak po hlavě.

10. Je ukázněný ke všem spolužákům, zajistí pivo, je-li na něm řada.

11. Hraje karty jenom o peníze, když to neumí, ostatní ho to naučí.

12. Svévolně ničí školní majetek, s cizím jedná jako se svým.

13. Je-li žák opilý, nerozptyluje učitele svým žvaněním a jde se domů vyspat.

14. Když něco rozbije, samozřejmě se nepřizná.

15. Za pořádek ve třídě ručí služba, která po zazvonění vyběhne první ze třídy. Jestli-že nemá čas probudit spící spolužáky a udělat nepořádek, dokončí tuto práci uklízečka nebo školník.

16. Školní pomůcky nosí jen tehdy, chybí-li žák z jeho karetního družstva.

17. Žák přichází do školy s úsměvem a krabičkou cigaret v kapse.

18. Při písemkách opisuje z taháků nebo od spolužáků.

19. V přestávkách se větrají zakouřené učebny - jestliže někdo vypadne z okna, ohlásí to služba třídnímu učiteli a ten si dotyčného vyškrtne ze seznamu. Celá třída se zúčastní pohřbu.

20. Na konci roku učitelé poděkují žákům za výdrž. Poté si žáci rozeberou školu.

Tak se i Vy přičiňte o dobrou pověst Vaší školy a važte si jí co nejvíce!


-klíma-, 28.12.1998