2 a 3 písmenná slova ve Scrabblu

spojka podřadicí
an zájmeno vztažné
ar plošná míra
as starořímský peníz
spojka a částice
příslovce a spojka podřadicí

ba částice
název hlásky "b"
bu japonská délková jednotka
by spojka a částice

název hlásky "c"
množné číslo zájmena ký
co tázací zájmeno

čé název hlásky "č"
či spojka
čí přivlastňovací zájmeno

tvar slovesa dáti
název hlásky "d"
tvar slovesa díti
do předložka

ďé název hlásky "ď"

ef název hlásky "f"
el název hlásky "l"
em název hlásky "m"
en název hlásky "n"
název hlásky "ň"
er název hlásky "r"
název hlásky "ř"
esnázev hlásky "s"
název hlásky "š"
et spojka v citátových spojeních
ex příslovce způsobu

fa solmizační slabika
písmeno řecké abecedy

ga kvaský jazyk (řeč)
název hlásky "g"
go japonská národní hra

název hlásky
hm částice, vyjadřující přitakání
hr přídavné jméno (je do všeho hr) neskl.

ch písmeno "ch"

id nejhlubší vrstva, obsahující pudovou energii
ilturecká územní správní jednotka
in předložka

osobní zájmeno
je tvar slovesa býti
název hlásky "j"
tvar slovesa jísti
jo částice
částice

ka životní síla
název hlásky "k"
ke předložka
tvar zájmena ký
ku předložka
zájmeno tázací (jaký)

la solmizační slabika
li čínská délková jednotka

tvar slovesa míti
přivlastňovací zájmeno
mi solmizační slabika
přivlastňovací zájmeno
mu čínská plošná jednotka
my osobní zájmeno
název řeckého písmene

na předložka
ne částice
ni částice
no částice
částice
nu částice
název řeckého písmene

ob předložka
od předložka
oj tyč u potahu, u níž je spřežení
on osobní zájmeno
částice
op opice
kůň

ód básnicky síla
óm posvátná slabika bez sémantického významu

název hlásky "p"
řecké písmeno
po předložka
pu staré čínské platidlo

re částice
částice
název řeckého písmene

se předložka
si částice

ta ukazovací zájmeno
název hlásky "t"
ti ukazovací zájmeno
to ukazovací zájmeno
tu příslovce místa
ty osobní zájmeno

ťé název hlásky "ť"

tvar slovesa učiti
tvar slovesa uditi
um dovednost
ut původní solmizační slabika
příslovce času

úd končetina
úl včelí příbytek

ve předložka
název hlásky "v"
tvar slovesa vědět
vy osobní zájmeno

xu dílčí jednotka vietnamské měny

za předložka
ze předložka

že spojka podřadicí
žé rodina indiánských jazyků

aak nákladní člun
aam holandská jednotka objemu
aba mužský plášť
abd sluha a ctitel boha (u muslimů)
aby spojka podřadicí a částice
aga turecký úředník či důstojník
ahi člen muslimského bratrstva
air nápěv, melodie
ais zvýšený tón
akr plošná míra
akt obraz
ala pěší nebo jezdecká jednotka
alb stupeň spodní křídy
ale spojka souřadicí
alm karbonátová usazenina
alt ženský zpěvní hlas
aly boční lodě v bazilikách
amt úřad, zastavárna
ana vztažné zájmeno
ani spojka a částice
ano částice
anť spojka knižně
any vztažné zájmeno
anž vztažné zájmeno
apt stupeň spodní křídy (geol.)
ara papoušek
ary plošné míry
asi příslovce
asy starořímské peníze
aut zázemí
aúl tatarské obydlí
ave klekání

ája verš súry v koránu
áje verše súry v koránu
áji verše súry v koránu
ára anesteziologicko resuscitační oddělení
áro anesteziologicko resuscitační oddělení

bab arabsky brána
báb arabsky brána
bac tvar slovesa bacit
baf oblak dýmu při kouření
baj tvar slovesa bájit
báj pohádka
bák sousto žvýkaného tabáku
bal zem okolo kořenů
bál ples
baň tvar slovesa bánit
bán náměstek chorvatského krále
báň kopule
bar noční podnik
bas mužský zpěvní hlas
bat objemová míra (z bible)
bát sloveso vyjadřující obavu
bav tvar slovesa bavit
baž tvar slovesa bažiti
bdi tvar slovesa bdíti
bdí tvar slovesa bdíti
beč tvar slovesa bečeti
beg turecký hodnostář
běh utíkání
bej titul dřívějšího vládce Tunisu
bek obránce
bel fyzikální jednotka
běl bílá barva
ben arabsky syn
ber tvar slovesa bráti
bér tráva příbuzná prosu
běs zlý duch
bez rostlina šeřík
béž přídavné jméno nesklonné (béžový)
běž tvar slovesa běžeti
bia kina
bič pomůcka vozky
bij tvar slovesa bíti
bil tvar slovesa bíti
bio kino
bis příslovce dvakrát
bit přídavné jméno slovesné (bíti)
bít tlouci
blb hlupák
boa delší kožešina kolem krku
bob luštěnina
boč tvar slovesa bočiti
bod nepatrné místo, tečka
boj utkání, zápas
bok postranní část těla
bol žal
bom švédská kladina
bon poukázka na výplatu
bop džezový styl hudby
bor borový les
bór chemický prvek
boř tvar slovesa bořiti
bos přídavné jméno (neobut)
boš francouzská přezdívka Němců
box sport
boy mladý poslíček, zřízenec
brk tropický křovinatý porost
brňtvar slovesa brněti
bučtvar slovesa bučeti
buďtvar slovesa býti
bugtelegrafní klíč
bůh člověku nadřazená bytost, stvořitel
bujtvar slovesa bujeti
buklistnatý strom
bultvar slovesa bouliti
buřtvar slovesa bouřiti
busautobus
buškřovinatý porost
býk samec skotu
byl tvar slovesa býti
bys spojka a částice
byt skupina místností v domě
byť spojka podřadicí
být trvat, existovat

cab lehký dvoukolový kočár
cán plochý pás mincovního kovu
cap tvar slovesa capati
cáp ovce s dlouhou vlnou
car ruský panovník
cár utržený kus látky
ceď tvar slovesa cediti
cek hlesnutí, ceknutí
cel tvar slovesa celiti
ceň tvar slovesa ceniti
cep zemědělská potřeba, zbraň
cer chemický prvek
ces tón o půl tónu nižší než tón "c"
ciď tvar slovesa cíditi
cil tvar slovesa cíliti
cíl meta, konec závodu
cin čínská hmotnostní jednotka
cín chemický prvek
cíp roh tkaniny
cis tón o půl tónu vyšší než tón "c"
cís tázací zájmeno
cit duševní dění
ciť tvar slovesa cítiti
civ tvar slovesa civěti
ciz tvar slovesa ciziti
cíz pivovarnické cedidlo
cla celní poplatky
cli tvar slovesa clíti
clí tvar slovesa clíti
clo celní poplatek
cob ušlechtilý kůň
cok zoubkovaná krajka
con předložka s
cop pletenec vlasů
cos zájmeno
což zájmeno, příslovce a částice
cpe tvar slovesa cpáti
cpi tvar slovesa cpáti
cpu tvar slovesa cpáti
crč tvar slovesa crčeti
crk tenký pramének tekutiny
cti tvar slovesa ctíti
ctí tvar slovesa ctíti
cuk cuknutí, trhnutí
cul tvar slovesa culiti
cup soutěž o pohár (Davisův)

čaď tvar slovesa čaditi
čaj teplý aromatický nápoj
čap dřevěná ucpávka (rybníkářství)
čáp bílý (nebo černý) pták
čar neobyčejná krása
čár kouzlo, čarování
čas doba
čel tvar slovesa čeliti
čep dřevěná zátka sudu
čeř tvar slovesa čeřiti
češ tvar slovesa česati
čij tvar slovesa číti
čil tvar slovesa číliti
čin skutek
čiň tvar slovesa činiti
čip prvek s logickými obvody
čiř tvar slovesa čiřiti
čís zájmeno přivlastňovací
čiš tvar slovesa čišeti
číš pohár, sklenice
čit tvar slovesa číti
čít tušit, předvídat
čiv nerv
číž čížek
čni tvar slovesa čníti
ční tvar slovesa čníti
čop úder se spodní rotací
čpi tvar slovesa čpěti
čpí tvar slovesa čpěti
čte tvar slovesa čísti
čti tvar slovesa čísti
čtu tvar slovesa čísti
čuč tvar slovesa čučeti
čuď tvar slovesa čouditi
čuj tvar slovesa číti
čul tvar slovesa číti
čum tvar slovesa čuměti
čuš tvar slovesa čušeti
čut tvar slovesa číti

dak stupeň neogénu (geol.)
dal tvar slovesa dáti
dál příslovce místa
dám tvar slovesa dáti
dan mistrovský stupeň v džudu
daň poplatek státu
dán tvar slovesa dáti
dar věc daná jinému
dař tvar slovesa dařiti
dáš tvar slovesa dáti
dát věnovat
dau arabská plachetnice
dav shluk lidí
dbá tvar slovesa dbáti
děd otec některého z rodičů
děď tvar slovesa děditi
deg starší označení teplotního stupně
dej tvar slovesa dáti
děj sled událostí
děl tvar slovesa díti
den 24 hodin
deň tvar slovesa deniti
děn tvar slovesa díti
der tvar slovesa dráti
des tón o půl tónu nižší než tón "d"
děs velký strach
dia diabetický
dik držitel investičních kupónů
dík poděkování
díl část celku
dím tvar slovesa díti
din německá průmyslová norma
dis tón o půl tónu vyšší než tón d
díš tvar slovesa díti
dít povídat
div neobyčejný jev
díž nádoba na mísení těsta
dle předložka
dli tvar slovesa dlíti
dlí tvar slovesa dlíti
dme tvar slovesa dmouti
dmi tvar slovesa dmouti
dmu tvar slovesa dmouti
dna nemoc pakostnice
dni tvar slovesa dníti
dní tvar slovesa dníti
dno spodek nádoby
dny množné číslo slova den
doj tvar slovesa dojiti
dok opravna lodí
dol dolina, údolí
dom portugalský šlechtický titul
dóm katedrála
don španělský šlechtický titul
drb klep, pomluva
drc trhlina, roztržení
drč tvar slovesa drčeti
drn kus země s trávou
drť rozdrcená hmota
dry lihovina vyrobená bez příměsi cukru
drž tvar slovesa držeti
dře tvar slovesa dříti
dři tvar slovesa dříti
dřu tvar slovesa dříti
dua skladby pro dva nástroje
dub listnatý strom
duc vévoda
duj tvar slovesa douti
dul tvar slovesa douti
důl šachta
dům stavení
duň tvar slovesa duněti
duo skladba pro dva nástroje
dur tvrdá hudební stupnice
duř tvar slovesa duřeti
dus tvar slovesa dusiti
dut přídavné jméno slovesné (douti)
dux vůdčí téma v prvním hlase
dva číslovka
dvé dvojice
dvě číslovka
dví dvojice
dyk vždyť obecně
dýl obecně déle
dym tvar slovesa dýmiti
dým kouř
dyn fyzikální jednotka síly
dyť vždyť obecně

ďas ďábel, čert
ďák pomocník při bohoslužbách; jáhen

ecu evropská měnová jednotka
eem poslední meziledová doba
ega základní instance osobnosti(mn. č.)
ego základní instance osobnosti
eis tón o půl tónu vyšší než tón "e"
elf skřítek
elk svršková useň
ell anglická délková jednotka
ems geolog. stratigrafický stupeň
emu druh pštrosa
ens jsoucno; podstata, idea
eon nejvyšší geochronologická jednotka
éra časová úsek
erb znak šlechtického rodu
erg fyzikální jednotka práce
éro obecně aero - letadlo
éry časové úseky
esa nejvyšší karty
eso nejvyšší karta
éta název řeckého písmene
été typ rovníkového pralesa
ewe kvaský jazyk
exl zemřel

fáč obvaz
fág virus
fax zařízení na dálkový přenos psaných textů
fen čínská délková jednotka
fén elektrický vysoušeč vlasů
fér příslovce - čestně
fes tón o půl tónu nižší než tón "f"
feš přídavné jméno
fet droga
fez orientální pokrývka hlavy
fič tvar slovesa fičeti
fík plod fíkovníku, ovoce
fis tón o půltón vyšší než tón "f"
fit přídavné jméno - být fit
fix tužka s lihovou náplní
fón fyzikální jednotka hladiny hlasitosti
fór vtip
fot fyzikální jednotka hladiny osvětlení
foť tvar slovesa fotiti
fox foxtrot
frc veselí, zábava
frč tvar slovesa frčeti
frň tvar slovesa frněti
fuč tvar slovesa fučeti
fuk ofouknutí
fun japonská hmotnostní jednotka
fuň tvar slovesa funěti
fur nilosaharský jazyk (řeč)

gáč směs tuhých uhlovodíků
gag komický nápad ve filmu
gap mezera, propad
gay homosexuál
gáz řídká průsvitná tkanina
gel ztuhlý koloidní roztok
gem úsek setu v tenisu
gen zákl. jednotka dědičné hmoty
ges tón o púltón nižší než tón "g"
géz nizozemský odbojář proti španělské nadvládě
gig úzký člun s dlouhými vesly
gis tón o půltón vyšší než tón "g"
gnu druh antilopy, pakůň
gój židovské označení jinověrce
gól docílená branka
gur voltský jazyk (řeč)

háb šaty
had plaz
haj tvar slovesa hájiti
háj lesík
hak starší druh pluhu
hák nářadí k zavěšení
hal tvar slovesa haliti
ham pevný bod vedle vodního díla
han starojaponská územní jednotka
haň tvar slovesa haniti
has tvar slovesa hasiti
haš slangově hašiš
hat příslovce vpravo
hať rozkazovací způsob slovesa "hatit"
háv slavnostní roucho
hec zábava; legrace
hej příslovce - dobře, vesele
hek heknutí
hem součást krevního barviva
hes tón o půltón nižší než tón "h"
hic horko
hin příslovce - zničený
hín příslovce - zničený
his tón o půltón vyšší než tón "h"
hit úspěšná hudební skladba
hlt lok
hne tvar slovesa hnouti
hni tvar slovesa hnouti
hnu tvar slovesa hnouti
hod vrh
hoď tvar slovesa hoditi
hoj tvar slovesa hojiti
hol tvar slovesa holiti
hon lov
hoň tvar slovesa honiti
hoř tvar slovesa hořeti
hot příslovce vpravo
hov tvar slovesa hověti
hra zábava
hrá tvar slovesa hráti
hrb vyvýšenina
hrč tvar slovesa hrčeti
hrň tvar slovesa hrnouti
hrr přídavné jméno - ukvapený
hry zábavy
hub tvar slovesa hubiti
huč tvar slovesa hučeti
huď tvar slovesa housti
huk hukot
hul tvar slovesa huliti
hůl tyč k podpoře při chůzi
hum vápencový pahorek
hup pohyb cvičence s nářadím
hůř druhý stupeň od špatně, zle
huť závod na výrobu kovů
hýl zpěvný pták
hyň tvar slovesa hynouti
hyř tvar slovesa hýřiti

chá název hlásky "ch"
chí název řeckého písmene

iba příslovce jen
ibn část arabských složených jmen
ibo kvaský jazyk (řeč)
ida umělé mezinárodní jazyky
ido umělý mezinárodní jazyk
idy 13. nebo 15. den v měsíci
ije název hlásky "ě"
iks název hlásky "x"
ily turecké územní správní jednotky
inu váhavé přitakání (částice)
ion elektrický nabitý atom

jab tvrdý přímý úder
jak příslovce a spojka
jal tvar slovesa jmouti
jam džem
jao thajský jazyk
jar stružka, rýha
jár stružka, rýha
jař obilí seté na jaře
jas svit; záře
jat tvar slovesa jmouti
jať jméno hlásky (dvojhlásky) "ě"
jde tvar slovesa jíti
jdi tvar slovesa jíti
jdu tvar slovesa jíti
ječ tvar slovesa ječeti
jed látka poškozující organizmus
jeď tvar slovesa jeti
jek pronikavý křik
jel tvar slovesa jeti
jen příslovce a částice - pouze
jer jméno dvou slovanských samohlásek
jeř měkký znak
jet pohybovat se díky tažné síle
jev úkaz
jez vodní stavba napříč řečištěm
jež tvar slovesa ježiti
jha jařma, části dobytčího postroje
jho jařmo, část dobytčího postroje
jih světová strana - opak severu
jíl mazlavá hornina
jím tvar slovesa jísti
jin jeden ze dvou principů čínské filozofie
jíš tvar slovesa jísti
jít pohybovat se krokem
již příslovce
jme tvar slovesa jmouti
jmi tvar slovesa jmouti
jmu tvar slovesa jmouti
jod chemický prvek
jód chemický prvek
jóg systém tělesných a dechových cvičení
jsi tvar slovesa býti
jul starogermánský zimní slunovrat
jun junák

kab míra pro sypké hmoty
kaď tvar slovesa kaditi
káď velká široká nádoba
kaj tvar slovesa káti
kal řídká nečistá hmota ve vodě
kál tvar slovesa káti (se)
kam příslovce
kaň tvar slovesa kanouti
kán tvar slovesa kanouti
kap mys
kar ledovcový kotel
kás zájmeno
kat popravčí
kať tvar slovesa katiti
kát činit pokání za hříchy
kaz závada
kaž tvar slovesa kázati
kde zájmeno tázací
kdo zájmeno tázací
kdy zájmeno tázací
kea druh papouška
kec patlanina; hustá kašovitá hmota
keč malá jachta
kel sloní zub
ken japonská délková jednotka
kep pláštěnka
kép pláštěnka
keř nízká dřevina
kés zájmeno
kéž částice - nechť
kid obuvnická useň
kit slepený model
kiu žákovský stupeň v džudu
kjú žákovský stupeň v džudu
klk chuchvalec
klň tvar slovesa klnouti
kly sloní zuby
kód šifra
koj tvar slovesa kojiti
kok bakterie kulovitého tvaru
kol příslovce - v kruhu
kop kopnutí
kor příslovce - teprve, zvlášť
kör uměle sestavený tanec
kór příslovce - teprve; zvlášť
koř tvar slovesa kořiti
kos zpěvný pták
koš proutěná nádoba
kot lýtková kost
koť tvar slovesa kotiti
kov neprůhledná látka
kra kus ledu
krb ohniště otevřené do komína
krč tvar slovesa krčiti
krk část těla
krm tvar slovesa krmiti
krň tvar slovesa krněti
krt krtek
kry kusy ledu
kře básnicky keře
ksí název řeckého písmene
kuj tvar slovesa kouti
kul tvar slovesa kouti
kůl silná tyč
kum křestní kmotr
kůň jednokopytník
kup tvar slovesa koupiti
kur drop; drůbež
kúr předvedení jezdeckých drezurních úloh
kůr vyvýšená prostora v kostelech
kuř tvar slovesa kouřiti
kus díl nějakého celku
kut přídavné jméno slovesné
kuť tvar slovesa kutiti
kux cenný papír
kvé název hlásky "q"
kwa nigerokordofánský jazyk (řeč)
kýč líbivé, ale umělecky bezcenné dílo
kyj palice
kýl osová výztužná část na dně lodi
kyn pokynutí
kyň tvar slovesa kynouti
kyp tvar slovesa kypěti
kýs zájmeno
kyš tvar slovesa kysati
kyt tmel
kyu žákovský stupeň v džudu
kyv kývavý pohyb
kyz sirný nerost kovového vzhledu

lad pořádek, harmonie
laď tvar slovesa laditi
lai krátká veršovaná povídka
laj tvar slovesa láti
láj štěkání
lak nátěr
lák nálev
lál tvar slovesa láti
lam tvar slovesa lámati
laň samice jelena
lán rozlehlé pole
lap rána vystřelená bez míření
lár ochranný duch domu
lať plochá dřevěná tyč
lát hubovat
lbi lebky
leb lebka
leč zařízení na chytání zvěře
léč zařízení na chytání zvěře
led zmrzlá voda
leh tělocvičná poloha
lei jednotka rumunské měny
lej tvar slovesa líti
lek uleknutí
lék medikament
lem obruba
len průmyslová rostlina
lep lepící hmota
les souvislý porost stromů
lés navátá usazená hornina
leš hnědouhelný mour
let pohyb vzduchem
leť tvar slovesa letěti
lev šelma kočkovitá
lex závazný právní předpis
lez tvar slovesa lézti
lež tvar slovesa ležeti
lib tvar slovesa líbiti
lic tvar slovesa líciti
líc vrchní strana plochých předmětů
lič tvar slovesa líčiti
lid národ
líh alkohol
lij tvar slovesa líti
lil tvar slovesa líti
liň tvar slovesa linouti
lín sladkovodní ryba
líp druhý stupeň od dobře
lis stroj k lisování
liš tvar slovesa lišiti
lit přídavné jméno slovesné - líti
lít nalévati
liz sůl k lízání pro zvířata
líz znamení na stromu (odseknutí kůry)
liž tvar slovesa lízati
lká tvar slovesa lkáti
lne tvar slovesa lnouti
lni tvar slovesa lnouti
lnu tvar slovesa lnouti
lny průmyslové rostliny
lob vracení míče vysokým obloukem
loď plavidlo
log přístroj k měření rychlosti lodí
lok polknutí, hlt
lom těžební místo povrchové
los číslovaná poukázka loterie
lot váhová jednotka
lov chytání zvěře, nebo ryb
lož tvar slovesa ložiti
lpi tvar slovesa lpěti
lpí var slovesa lpěti
lub tenké štípané dřevo
luč tvar slovesa loučiti
luď tvar slovesa louditi
luh louka
lůj živočišní tuk
luk střelná zbraň
lup kořist
lux vysavač
luž tvar slovesa loužiti
lvi kočkovité šelmy
lví patřící lvovi
lvy bulharská platidla
lze příslovce - možno
lže tvar slovesa lháti
lžitvar slovesa lháti
lžu tvar slovesa lháti

mač utkání
mág kouzelník
máj květen
mák hospodářská plodina
mammámení; klam
mám tvar slovesa míti
man vazal
maň tvar slovesa manouti
mán duše zemřelého předka
már slangově marka
mař tvar slovesa mařiti
máš tvar slovesa míti
mat konec šachové hry
mať tvar slovesa másti
máť matka
maz mazlavá hmota
máz dutá míra
maž tvar slovesa mazati
meč sečná a bodná zbraň
med produkt včel
meď tvar slovesa mediti
měď chemický prvek
měj tvar slovesa míti
mel tvar slovesa mlíti
měl tvar slovesa míti
měň tvar slovesa měniti
měř tvar slovesa měřiti
meš jednotka hustoty síta
met kyvadlový pohyb nohou
meť tvar slovesa mésti
mez hranice mezi dvěma pozemky
mha mlha
mhy mlhy
míč sportovní náčiní
mig typ letadla
mih rychlý kmitavý pohyb
mík sladkovodní ryba
mim herec
miň tvar slovesa minouti
míň druhý stupeň od málo
mir vesnice se společnou držbou půdy
mír stav bez války
miř tvar slovesa mířiti
mis tvar slovesa mísiti
mís špatně, nevolno
mít vlastnit
mix druh lyžařského vosku
miz tvar slovesa mizeti
mlč tvar slovesa mlčeti
mls pamlsek
mlž tvar slovesa mlžiti
mne tvar slovesa mnouti
mni tvar slovesa mnouti
mnu tvar slovesa mnouti
moa vyhynulý druh pštrosa
mob neukázněný dav
moc schopnost; vliv
moč tekutina vylučovaná ledvinami
mok nápoj
mol šatní motýl
mop nástroj k uklízení
mor epidemická nemoc
moř tvar slovesa mořiti
mrť odumřelé tlející jehličí a listí
mru tvar slovesa mříti
mrv tvar slovesa mrviti
mrz tvar slovesa mrzeti
mře tvar slovesa mříti
mři tvar slovesa mříti
mřu tvar slovesa mříti
mše bohoslužba
muč tvar slovesa mučiti
muf rukávník
můj zájmeno přivlastňovací
muk druh stromu
mul řídká jemná bavlněná tkanina
mus donucení
mut rmut; kal
muž dospělý člověk - samec
myč muž obstarávající mytí něčeho
myj tvar slovesa mýti
myl tvar slovesa mýti
mys výběžek pevniny do moře
myš hlodavec
myt přídavné jméno slovesné - mýti
myť tvar slovesa mýtit
mýt umývat
mýť mýtina
mži tvar slovesa mžíti
mží tvar slovesa mžíti

nač příslovce - proč
nad předložka
nao plachetnice
náš zájmeno přivlastňovací
nať nadzemní část bylin
neb spojka souřadicí
nen čínská váhová jednotka
nes tvar slovesa nésti
neť knižně neteř
než spojka
něť tvar slovesa nítiti
nic zájmeno, příslovce a částice
nič tvar slovesa ničiti
nip drobný umělecký předmět
nit vlákno
niť vlákno
niž tvar slovesa nížiti
níž druhý stupeň od nízko
noc tmavá část dne
noh pohádkové zvíře; gryf
nok polévkový knedlíček
non částice vyjadřující zápor
nóó částice
nop uzlík na tkanině
nor stupeň svrchního triasu
noř tvar slovesa nořiti
nos část obličeje
noť tvar slovesa notovati
nov fáze měsíce
nuč laboratorní aparát
nuď tvar slovesa nuditi
nús princip intuitivního poznání
nuť tvar slovesa nutiti
nuž částice
nůž ruční nástroj k řezání
nyj tvar slovesa nýti
nyl tvar slovesa nýti
nýt spojovací součástka

ňaf zaštěknutí
ňák obecně nějak

oba číslovka
obě číslovka
obi ozdobný pás ke kimonu
obr velikán
oči čidla zraku
óda báseň oslavného významu
ode předložka
odr patro ve stodole
ohm fyzikální jednotka odporu
oje tyče vozů
ojí tvar slovesa ojísti
oka smyčky k chytání zvěře
oke turecká jednotka hmotnosti
oko zrakový orgán
okr žlutohnědá barva
oky bramborám podobné rostliny
ona zájmeno osobní
oni zájmeno osobní
ono zájmeno osobní
ony zájmeno osobní
ooř tvar slovesa oorati
oóó částice
opi více opic
orá tvar slovesa orati
ort pracoviště v dole
oře tvar slovesa orati
oři koně
ořu tvar slovesa orati
osa symetrála
osm číslovka
osy symetrály
oul obecně úl
ova mn. č. od "ovum" (vajíčko)

óda báseň oslavného významu
ódy básně oslavného významu
ómy posvátné slabiky bez sémantického významu
óóó částice

öre švédská jednotka hmotnosti

pab tvar slovesa pábiti
pac stará drobná mince
pác mořidlo; lák
pač tvar slovesa páčiti
pád pohyb shora dolů
paf zaražený
pak příslovce - potom
pal palčivost
pan titul před jménem
pán označení muže
pár dvojice
pař tvar slovesa pařiti
pas cestovní průkaz
pás popruh
paš pašované zboží
pat nerozhodné zakončení šachové hry
pav tvar slovesa páviti
páv okrasný pták
pax mír; pokoj
paž tvar slovesa pažiti
páž básnicky horní končetina
pec prostor na pečení
peč tvar slovesa péci
pěj tvar slovesa pěti
pel jemný prášek v prašníku rostlin
pěl tvar slovesa pěti
peň kmen stromu
pěn přídavné jméno slovesné (pěti)
pěň tvar slovesa pěniti
per předložka
peř tvar slovesa peřiti (obrůstati peřím)
pes domácí šelma psovitá
pět číslovka
piď tvar slovesa píditi
píď délková míra
pif být zaražený
pij tvar slovesa píti
pik textilie
pík ostré maximum na grafu funkce
pil tvar slovesa píti
piš tvar slovesa psáti
pit přídavné jméno slovesné (píti)
pít požívat tekutinu
piu hudebně o něco více
pix dehet; smůla
plá tvar slovesa pláti
plk planá zbytečná řeč
pln naplněný
plň tvar slovesa plniti
plť vor
plž měkkýš s vyvinutou ulitou
pne tvar slovesa pnouti
pně kmeny stromů
pni tvar slovesa pnouti
pní tvar slovesa pníti (tkvít, trčet)
pnu tvar slovesa pnouti
pod předložka
poj tvar slovesa pojiti
pol příslovce - zpola
pól točna
pop pravoslavný duchovní
pór rostlina
pot tekutina vyměšovaná celým tělem
poť tvar slovesa potiti
pré volnost
prk kozí pach
pro předložka
prs ústrojí u žen osahující mléčnou žlázu
prš tvar slovesa pršeti
prť ovčí pěšinka
pru tvar slovesa příti
prý částice
pře spor
při předložka
přu tvar slovesa příti
psi množné číslo slova pes
psí náležící psovi
ptá tvar slovesa ptáti
puc paráda
puč tvar slovesa pučeti
pud zděděná vlastnost
puď tvar slovesa puditi
puf hra s kostkami a kameny
puk touš
pul tvar slovesa půliti
půl polovina
puy hora sopečného původu
pyj mužský pohlavní orgán
pyl jemný prášek v prašníku rostlin
pýr plevel
pyř tvar slovesa pýřiti
pýř chmýří

rab otrok
rač tvar slovesa ráčiti
rad fyzikální jednotka absorbované dávky záření
raď tvar slovesa raditi
rád přídavné jméno
ráf obruč sudu
ráj místo, kde žili Adam s Evou
rak korýš
rám ozdobná obruba obrazu
raň tvar slovesa raniti
ráo indický titul panovnického rodu
rap černý kůň
ras pohodný
rás etiopský náčelník
raš tvar slovesa rašiti
raz číslovka
ráz číslovka
ráž ražba
rci knižní tvar slovesa říci
rdi tvar slovesa rdíti
rdí tvar slovesa rdíti
rej taneční pohyb
rek hrdina
rel jednotka magnetického odporu
rem jednotka pro biologickou dávku záření
rep fyzikální jednotka ozáření
res právnicky věc
ret pysk
rét nejmladší oddíl triasového útvaru
rex krátkosrstý králík
rez koroze železa
rež žito
ria úzký dlouhý záliv
rie úzké dlouhé zálivy
rif mořský útes
rob tvar slovesa robiti
rod společenství potomků jedněch prarodičů
roď tvar slovesa roditi
roh dechový hudební nástroj
roj společenstvo hmyzu
rok 365 dní
ron dešťová voda stékající po zemském povrchu
roň tvar slovesa roniti
ros tvar slovesa rositi
roť tvar slovesa rotiti
rov hrob
rty pysky
rub opak líce
ruč tvar slovesa ručiti
ruď rudé zbarvení
rúf obecná známost
ruj keř s aromatickými listy
rum alkoholický nápoj
run překotné vybírání vkladů
rus obtížný hmyz
ruš tvar slovesa rušiti
růž rtěnka
rve tvar slovesa rváti
rvi tvar slovesa rváti
rvu tvar slovesa rváti
ryč tvar slovesa ryčeti
rýč ruční nářadí k rytí
ryj rypák černé zvěře
ryk ryčení
ryl tvar slovesa rýti
rým zvuková shoda na konci veršů
rys kočkovitá šelma
ryš skládaný a nabíraný pruh látky
ryt rýčem obracet vrstvu země
rýt rýčem obracet vrstvu země
rzi množné číslo od rez
ržá tvar slovesa ržáti
rži tvar slovesa ržáti

řad řada cvičenců
řaď tvar slovesa řaditi
řád souhrn zásad a pravidel
řas tvar slovesa řasiti
řeč mluva
řeď tvar slovesa řediti
řeš tvar slovesa řešiti
řev hluk; křik
řez stopa po říznutí
řež bitva
řič tvar slovesa řičeti
řiď tvar slovesa říditi
řij tvar slovesa říti
řil tvar slovesa říti
řiň tvar slovesa řinouti
říš básnicky říše
řit tvar slovesa říti
řiť zadnice
řít být v říji
říz ostrá příchuť
řve tvar slovesa řváti
řvi tvar slovesa řváti
řvu tvar slovesa řváti

sad ovocná zahrada
saď tvar slovesa saditi
sáď části rostlin vysazované k rozmnožování
sáh délková míra
saj tvar slovesa sáti
sak pytlovitá síť na ryby
sál velká hala
sám osamocen
saň drak
sán přídavné jméno přídavné jméno slovesné - sáti
sát vtahovat do sebe ústy
sax krátký meč z doby stěhování národů
sec typ sektu
seč boj
sed poloha cvičence
seď tvar slovesa seděti
sej tvar slovesa síti
sek seknutí
sel tvar slovesa síti
sem příslovce místa
sém významový prvek; rys
sen vidina
set sada
sex pohlavní pud
sic příslovce
síh lososovitá jezerní ryba
sil tvar slovesa síti
síl tulení kožešina
síň velký pokoj
sip tvar slovesa sípěti
sir oslovení pána
siř tvar slovesa sířiti
sít osévat
síť pletivo s pravidelnými oky
ská tvar slovesa skáti - spojovat kroucením
ski lyže
slz tvar slovesa slzeti
smí tvar slovesa směti
sni tvar slovesa sníti
sní tvar slovesa sníti
sny vidiny
sob severský paroháč
soč tvar slovesa sočiti
sok rival
sol koloidní roztok
son fyzikální jednotka hlasitosti zvuku
sop tvar slovesa sopiti
sos omáčka; šťáva
sós omáčka; šťáva
sot direkt
soť tvar slovesa sotiti
sou stará francouzská mince
spi tvar slovesa spáti
spí tvar slovesa spáti
srč tvar slovesa srčeti
srk srknutí
srn knižně srnec
srp nástroj na žnutí trávy
srš tvar slovesa sršeti
sta číslovka
stá číslovka
sté číslovka
stí číslovka
sto číslovka
stý číslovka
sub z karet - odpor proti kontra
sud válcovitá nádoba
suď tvar slovesa souditi
suk část větve zarostlá do dřeva kmene
sůl chemická látka k solení
sun sunutí
suň tvar slovesa sunouti
sup dravý pták
suš tvar slovesa sušiti
suť drobné kamenité úlomky
suž tvar slovesa soužiti
svá zájmeno přivlastňovací
své zájmeno přivlastňovací
sví zájmeno přivlastňovací
sýc malá lesní sova
syč tvar slovesa syčeti
syk zasyčení
syn potomek mužského rodu
syp tvar slovesa sypati
sýp svislý úzký podzemní prostor
sýr mléčný výrobek
syř tvar slovesa sýřiti
syt přídavné jméno slovesné - sytiti
syť tvar slovesa sytiti

šáh titul iránských panovníků
šak obecně však
šal tvar slovesa šáliti
šál široký pruh tkaniny; šála
šao čínská objemová jednotka
šap odpadové hedvábné vlákno
šár řada došků nebo tašek na střeše
šat oblečení
šať tvar slovesa šatiti
šči ruská polévka s masem a uzeninou
šeď šedá barva
šéf vedoucí
šek poukázka na peníze
šel tvar slovesa jíti
šém věc k oživení Golema
šér glazé pro výrobu rukavic
šeř tvar slovesa šeřiti
šev spojení dvou látek
šič muž, který šije
šiď tvar slovesa šiditi
šíf loď
šij tvar slovesa šíti
šíj zadní číst krku
šik uspořádaný semknutý útvar
šil tvar slovesa šíti
šíl candát
šiň tvar slovesa šinouti
šíp střela vystřelovaná z luku
šiř tvar slovesa šířiti
šíř druhý stupeň od široko
šit přídavné jméno slovesné - šíti
šít spojovat látky jehlou a nití
šla tvar slovesa jíti
šle kšandy
šli tvar slovesa jíti
šlo tvar slovesa jíti
šly tvar slovesa jíti
šok otřes organizmu
šos cíp kabátu či fraku
šot krátký filmový snímek
šul tvar slovesa šuliti
šum směsice nejasných zvuků
šup drobná mince
šus prudký přímý sjezd na lyžích
šús prudký přímý sjezd na lyžích
šva předpokládaná samohláska indoevropská
švy spojení dvou látek

taa zákon; rozum vůle (mn. č.)
tab vystouplá část kartotéčního lístku
tác podnos
táč druh většího koláče
tah vyvíjení síly; tažení
taj něco neznámého
tak příslovce, spojka a částice
tál litinový plát na plotnu
tam příslovce místa
taň tvar slovesa tanouti
tán přídavné jméno slovesné - táti
tao zákon; rozum; vůle
tar kavkazský hudební nástroj
tas tvar slovesa tasiti
tát teplem se rozehřívat
tau písmeno řecké abecedy
tav tvar slovesa taviti
taž tvar slovesa tázati
táž zájmeno vymezovací
tec tvar slovesa téci
teč letmý dotek míče
teď nyní
tef druh pícniny
tel tvar slovesa teliti
ten zájmeno ukazovací
tep puls
tér dehet
tes seknutí; útes
teš tvar slovesa tesati
těš tvar slovesa těšiti
tex jednotka délkové hustoty
též příslovce - také
těž tvar slovesa těžiti
tha buddhistická budova na okraji města
thé bylinný léčivý odvar
thy buddhistické budovy na okraji města
tik škubání v obličeji
til nezpevněná usazenina
tip předběžné označení vítěze
tis jehličnatý strom
tiš ticho, tišina
tít seknout
tiž tvar slovesa tížiti
tíž tíha
tká tvar slovesa tkáti
tli tvar slovesa tlíti
tlí tvar slovesa tlíti
tma nedostatek světla
tmí tvar slovesa tmíti
tmy mn. č. od "tma"
tne tvar slovesa títi
tni tvar slovesa títi
tnu tvar slovesa títi
toč otáčivý pohyb
tok nepřetržitý pohyb vody
tol název pro trinitrotoluen
ton hmotnostní jednotka (tuna)
tón zvuk určité výšky
toň tvar slovesa tonouti
top tvar slovesa topiti
toť příslovce vyjadřující přisvědčování
tož částice a příslovce
trč tvar slovesa trčeti
tré trojice
trh veřejný nákup a prodej zboží
trn tvrdý špičatý výrůstek
trň tvar slovesa trnouti
trp tvar slovesa trpěti
trs sluk stejných rostlin
tru tvar slovesa tříti
trž tvar slovesa tržiti
tře tvar slovesa tříti
tři tvar slovesa tříti
třu tvar slovesa tříti
tuf sopečná usazenina
tug koňský ohon, znak hodnosti v tureckém vojsku
tuk omastek
tul tvar slovesa tuliti
tun objemová jednotka (alkohol)
tůň hlubina v tekoucí vodě
tup tvar slovesa tupiti
tur skot
tuš krátká slavnostní fanfára
tut karetní hláška v tarokách
tuž tvar slovesa tužiti
túz nejvyšší karta
tvá zájmeno přivlastňovací
tvé zájmeno přivlastňovací
tví zájmeno přivlastňovací
tyč podlouhlý válcový předmět
tyf infekční choroba
tyj tvar slovesa týti
týk tropický strom
tyl jemná průsvitná tkanina
týl zadní část hlavy
tým sportovní družstvo
týn ohrazené místo; tvrz; hrad
typ vzor; příklad
tyt přídavné jméno slovesné - týti
týt dobře tělesně prospívat
týž zájmeno vymezovací

ťal tvar slovesa tnouti
ťat tvar slovesa tnouti
ťin čínská měnová jednotka

učí tvar slovesa učiti
udá tvar slovesa udati
udí tvar slovesa uditi
údy končetiny
ued suché pouštní údolí
ufa neobvyklé úkazy na obloze
ufo neobvyklý úkaz na obloze
ují tvar slovesa ujísti
úly včelí příbytky
umí tvar slovesa uměti
umy dovednosti
uoř tvar slovesa uorati
úpí tvar slovesa úpěti
usť tvar slovesa ústiti
usy zvyklosti
uši mn. č. od "ucho"
ušt cíp květního kalichu
uuď tvar slovesa uuditi
úzy zvyklosti
úže druhý stupeň od úzký
úží tvar slovesa úžiti

vab tvar slovesa vábiti
vadpsilomelan
vaď tvar slovesa vaditi
vak pytel
val obranný násep
vál deska, na které se válí těsto
van lehké vanutí
vaň tvar slovesa vanouti
ván přídavné jméno od váti
var stav kapaliny
vař tvar slovesa vařiti
váš zájmeno přivlastňovací
vat jednotka objemu
vát foukat; vanout
vaz zadní část krku
važ tvar slovesa vážiti
vdá tvar slovesa vdáti
věc konkrétní předmět
več příslovce
veď tvar slovesa vésti
véd soubor indických literárních památek
věj tvar slovesa váti
věk fyzický počet let člověka
vel tvar slovesa veleti
vem tvar slovesa vzíti
ven příslovce místa- z vnitřku
věř tvar slovesa věřiti
ves vesnice, obec
věs tvar slovesa věsiti
veš obtížný hmyz
věš tvar slovesa věšeti
vez tvar slovesa vézti
věz tvar slovesa věděti
věž vysoká stavba
via předložka
víc číslovka neurčitá
vid schopnost sloves
vij tvar slovesa víti
vil tvar slovesa víti
vím tvar slovesa věděti
viň tvar slovesa vinouti
vir infekční činitel
vír krouživý pohyb kapaliny
viř tvar slovesa vířiti
vis tělocvičná poloha
víš tvar slovesa věděti
vit přídavné jméno slovesné - víti
vít plést z květin
viz tvar slovesa viděti
viž tvar slovesa vížiti
vlá tvar slovesa vláti
vlč tvar slovesa vlčeti
vlk šelma psovitá
vlň tvar slovesa vlniti
vně okolo vnitřku
voď tvar slovesa voditi
voj oddíl vojska
vol tvar slovesa voliti
von přídomek německých šlechticů
voň tvar slovesa voněti
vor primitivní plavidlo
voz tvar slovesa voziti
vrč tvar slovesa vrčeti
vrh rození mláďat
vrň tvar slovesa vrněti
vrš zařízení k lovu
vrt otvor vzniklý vrtáním
vrť tvar slovesa vrtěti
vru tvar slovesa vříti
vrž zařízení k lovu
vře tvar slovesa vříti
vři tvar slovesa vříti
vřu tvar slovesa vříti
vsi vesnice; osady
vše nic nevyjímaje
vši množné číslo od veš
vůl vykleštěný býk
vůz povoz; vozidlo
vyj tvar slovesa výti
vyl tvar slovesa výti
výr největší sova
vyř tvar slovesa výřiti (vejrati)
vyš tvar slovesa výšiti
výš druhý stupeň od vysoko
vyt přídavné jméno slovesné - výti
výt skučeti

wad psilomelan
wat bahnitá mořská mělčina
wey britská jednotka objemu
won korejská měnová jednotka

yam vytrvalá subtropická rostlina
yva rostlina zběhovec
yvy rostliny zběhovce

zab tvar slovesa zabíti
zač příslovce - proč
zad zadek
záď zadek
zař tvar slovesa zářiti
zář jasný svit
zas opět
záz knižně zadně
zda spojka a částice
zdá tvar slovesa zdáti
zde příslovce místa
zdi stěny
zdí tvar slovesa zdíti
zeb tvar slovesa zábsti
zeď stěna
zej tvar slovesa zeti
zel tvar slovesa zeti
zem hlína; půda
zen v buddhizmu - meditace
zet název hlásky "z"
zeť manžel dcery
zip zdrhovadlo
zla množné číslo od zlo
zlá špatná
zle špatně
zlé špatné
zlí špatní
zlo opak dobra
zlý špatný
zná tvar slovesa znáti
zni tvar slovesa zníti
zní tvar slovesa zníti
zoa množné číslo od zoo
zob potrava ptactva
zoč tvar slovesa zočiti
zoo zoologická zahrada
zor oko
zoř tvar slovesa zorati
zrň tvar slovesa zrniti
zři tvar slovesa zříti
zří tvar slovesa zříti
zub tvrdý útvar v čelisti ke kousání
zuj tvar slovesa zouti
zul tvar slovesa zouti
zuň tvar slovesa zuněti
zuř tvar slovesa zuřiti
zut přídavné slovesné jméno - zouti
zuž tvar slovesa zúžiti
zve tvar slovesa zváti
zvi tvar slovesa zváti
zví tvar slovesa zvěděti
zvu tvar slovesa zváti

žák student
žal bol
žár horko
žas úžas
žat přídavné jméno slovesné - žnouti
ždá tvar slovesa ždáti
žeh pohřbívání mrtvých spalováním
žel knižně žal
žeň tvar slovesa hnáti
žer tvar slovesa žráti
žet název hlásky "ž"
žič tvar slovesa žičiti - přáti
žid vyznavač židovského náboženství
žij tvar slovesa žíti
žil tvar slovesa žíti
žíň provaz lemující okraje sítí
žír vykrmování
žiř tvar slovesa žířiti (vydávat žár)
žit přídavné jméno slovesné - žíti
žít vést život
živ opak mrtev
žne tvar slovesa žnouti
žně sklizeň
žni tvar slovesa žnouti
žnu tvar slovesa žnouti
žok pytel
žul tvar slovesa žuliti

upravil David Šafránek, 7.2.2004