Informace / Hardware / Satelit /

d ..
f Souřadnice a možnosti jejich výpočtu