Jádro polygonální oblasti

Logo CVUT-FEL Autor: David Šafránek
Školní rok 2005/2006

Abstrakt

Následující referát vysvětluje pojem jádro polygonální oblasti (jádro polygonu) a popisuje základní algoritmus na jeho nalezení. Ten spočívá v průniku polorovin tvořených z hran původního polygonu. Dále detailně popisuje algoritmus, který konstruuje jádro v čase O(n), což je velmi výhodné při hromadném zpracování.

Sample