Hardware pro grafiku

Logo CVUT-FEL Zpracoval: David Šafránek

Úvod

Laserová myš

Je 20 krát citlivější na detaily povrchu než optické myši s LED.

Odkaz: http://www.tiscali.cz/mult/mult_center_040910.775622.html

Touch screen

AccuTouch

Rezistivní (snímání zajišťuje promáčknutí dvou odporových vrstev)

IntelliTouch

Technologie povrchové vlny (souřadnice se vyhodnocují z útlumu rázové vlny šířící se povrchem skleněné desky). Dotykový kontrolér iTouch používá ultrazvukové vlnění na povrchu obrazovky k vytvoření digitální mapy jejího povrchu. Každá osa (X nebo Y) má piezoelektrický vysílač i přijímač a sady reflektorových proužků na okrajích obrazovky. Kontrolér vysílá 5MHz pulzy do vysílačů, které změní el.signál na povrchové akustické vlnění - mechanické vlny, šířící se na povrchu materiálů jako sklo.Speciální rozteč reflektorových pásků umožňuje pulsům vytvořit na povrchu obrazovky rovnoměrné rozložení energie akustického pole. Lehký dotyk prstu, ruky v rukavici nebo měkkého materiálu pohltí část vlny. Výsledná změna přijatého signálu je kontrolérem vyhodnocena a digitalizována do koordinátů X a Y. Navíc,jako jediná dotyková technologie,je povrchové vlnění schopno vyhodnocovat sílu dotyku -osu Z, měřením, jak mnoho signálu bylo pohlceno.

3D scanner

car

Laserový pruh přes objekt se zobrazuje na kameře. Pomocí snímání x , y, z pozice a i, j, k vektoru se zjistí přesná poloha ve 3D prostoru.

Odkazy:
http://www.3dscanners.com/
http://vr.isdale.com/3DScanners/images/

3D brýle

Metoda anaglyph

Spločně s monitorem, modrozeleným a červeným průzorem (barevné filtry). Omezení barevného spektra.

Polarizovanými průzory

Fochází ke střídavému zatmívání jednotlivých LCD průzorů. Nutná vysoká obnovovací frekvence.

Bez monitoru

2 nezávislé zobrazovací jednotky - LCD

Odkaz: http://www.cdr.cz/a/5574

3D monitor

car

Základní princip takového zobrazení spočívá v tom, že každému ze dvou lidských očí obrazovka nabídne mírně jiný obraz. Každé oko totiž sleduje určitý bod či prostor z jiného úhlu a teprve v mozku se oba obrazy spojí. Logicky je pak 3D vjem vytvořen až v mozkové kůře. A právě této schopnosti lidského zraku výzkumníci využili. Vytvořili displej, který dokáže bez jakýchkoliv dalších zařízení nabídnout v podstatě dva obrazy v jednom. Z této technologie vyplývá, že se případný uživatel dočká prostorového obrazu pouze při pohledu na LCD z předem daného úhlu a vzdálenosti. Dobrou „polohu“ svých očí, pak zjistí na základě toho, že se mu bude kontrolní indikátor, umístěný na panelu, jevit jako černý. Pokud si vzpomínáte na - před cca dvěma roky populární - stereoskopické obrázky, na které musel člověk doslova šilhat, aby dosáhl pocitu pohledu do prostoru, pak dostanete i představu, jak vypadá trojdimenzionální zobrazení v podání LCD Sharp.

Sharp ale není s takovým zobrazovacím zařízením sám. Podobné výsledky, tedy 3D obraz bez nutnosti použít speciální brýle, chystají také firmy Panasonic a Kodak. Mohlo by se zdát, že si za určitou dobu displej bez podpory simulace 3D zobrazování ani neškrtne. Všechny tyto systémy pracují se simulací 3D prostorového vjemu prostřednictvím stereoskopie. To znamená, že tyto displeje musejí zajistit, aby se k levému oku dostala jiná obrazová informace, než k oku pravému. Dosažení 3D dojmu pak spočívá v tom, že je pro každé z ok obraz mírně posunut. Podobně, jako když si dáte ukazováček před obličej a sledujete jej nejprve jedním a poté druhým okem, zdá se vám, že se v prostoru posunuje. Právě možnost nahlížet na předměty a prostor ze dvou úhlů dává možnost vidět plasticky. Avšak ne všechny programy jsou pro 3D zobrazení vhodné a schopné jej využít. Proto všechny takové displeje musejí umožnit i běžné dvourozměrné zobrazení. Každá ze společností využívá poněkud jiný systém pro posun obrazu do správné polohy, ale výsledek je stejný. Systémy od Kodaku i Sharpu pracují se dvěma LCD panely v jednom displeji, zatímco Philips podle dostupných informací experimentuje s optickými čočkami. U Sharpu slouží zadní LCD jako přepínač (switch), který pracuje s paralaxovou bariérou. Samotný obraz se tak vytváří jen na předním displeji. Obě dvě části zařízení jsou odděleny speciální bariérou (paralaxou), která zabraňuje tomu, aby část obrazu, která je určena pro jedno oko viděly obě oči. Řídí tak tok světla, které prochází vrchním LCD panelem.

car

Největší nevýhodou tohoto systému je snížení rozlišení při 3D zobrazení na polovinu, když musí pro každé oko vytvořit samostatný obraz. Další limit takového řešení spočívá v tom, že je potřeba se na displej se zapnutým 3D zobrazením dívat z určitého úhlu a vzdálenosti. Tedy nic pro prezentace, kde by ostatní diváci viděli pouze dva navzájem posunuté obrazy. Dochází také ke snížení jasu obrazu. KODAK Autostereoscopic Desktop Display využívá k vytváření obrazu obou LCD, takže nedochází k zmenšení rozlišení. Každé LCD tak vytváří obraz jen pro jedno oko. To, aby se ten který obraz dostal ke správnému oku, je zajištěno systémem čoček a zrcadel. Zařízení potřebuje ke svému chodu jakoukoliv grafickou kartu s dvěma výstupy, která dokáže obsloužit oba displeje. Technologie vyvinutá vědci z Philipsu dává jako jediná ze zmíněných možnost hledět na 3D obraz z různých úhlů. Speciálně zapouzdřené čočky dokáží dát obrazu každého vytvořeného pixelu ten správný směr tak, aby se dostal ke správnému oku. Systém je schopen vyslat do prostoru celkem devět 3D obrazů jednoho originálu. Existuje tedy celkem devět míst odkud lze plastický obraz pozorovat.


Odkazy:
http://technet.idnes.cz/hardware.asp?r=hardware&c=A020927_5162515_hardware
http://technet.idnes.cz/hardware.asp?r=hardware&c=A040818_5282090_hardware

Ostatní odkazy

http://grafika.cz/
http://www.opencae.cz/hw/hw_per_iodevice.html